Teleopieka

DEDYKOWANY RATOWNIK MEDYCZNY
 • Dedykowany Ratownik Medyczny dostępny całą dobę
 • Opaska bezpieczeństwa do monitorowania Pacjenta
 • Wsparcie Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Pogotowia
Skonfiguruj usługę teleopieki
Usługi na nadciśnienie

 

Na przestrzeni ostatnich lat opublikowano wiele badań, które pozwoliły na wyodrębnienie szeregu sytuacji klinicznych, w których pomiary ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim mają szczególną rolę.”

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz 

Opaski LOCON – bezpieczeństwo, na które zasługujesz

Wskazany, niekiedy konieczny jest stały monitoring ciśnienia pacjenta. Klasyczne ciśnieniomierze nie działają w sposób ciągły, a wyniki nie są nigdzie przekazywane.  Opaska Locon cyklicznie mierzy ciśnienie, w sposób ciągły monitorując stan zdrowia chorego, a w razie nieprawidłowości, przy usłudze zdalnego monitoringu, Centrum Ratownictwa i Monitoringu może natychmiast reagować.

Wskazane funkcjonalności są unikatowe i dostosowane do osób z nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami układu krążenia wymagającymi weryfikacji i pomiaru ciśnienia tętniczego, pulsu i stałego monitoringu.

O chorobie

Nadciśnienie tętnicze to choroba, której głównym objawem jest podwyższone ciśnienie krwi o wartości 140/90 mm Hg i więcej.

Na nadciśnienie choruje w Polsce ponad 10 mln Polaków. Obok odpowiedniej diety, aktywności sportowej, właściwej ilości snu i podjętego leczenia, należy monitorować stan zdrowia regularnie, najlepiej w sposób ciągły, a w razie nieprawidłowości – natychmiast reagować.

Nadciśnienie tętnicze to choroba, której głównym objawem jest podwyższone ciśnienie krwi o wartości 140/90 mm Hg i więcej. Aby zdiagnozować pacjenta konieczny jest kilkukrotny pomiar ciśnienia krwi w odstępie kilku dni i tygodni. Pacjent powinien pozostawać w kontakcie ze specjalistą kardiologiem w trakcie diagnostyki. 

W większości przypadków u chorych na nadciśnienie nie występuje konkretna przyczyna choroby, a czynniki ryzyka, których może być kilka.

Prawidłowe ciśnienie krwi to takie, które nie przekracza 139/89 mmHg, gdzie pierwsze to ciśnienie skurczowe a drugie – rozkurczowe. Przekraczanie tych wartości, które się powtarza, świadczy o potencjalnej chorobie i konieczności podjęcia konsultacji z lekarzem kardiologiem: 

Wyróżniamy:

 • nadciśnienie tętnicze I stopnia w przedziale 140–159/90–99 mmHg;
 • nadciśnienie tętnicze II stopnia w przedziale 160–179/100–109 mmHg;
 • nadciśnienie tętnicze III stopnia ponad 180/110 mmHg.

W przypadku osób z chorobami nerek referencyjne wartości ciśnienia nie powinny przekraczać 130 mmHg w przypadku ciśnienia skurczowego i 80 mmHg w przypadku rozkurczowego. W przypadku tych osób przekraczanie wyżej wskazanych wartości może doprowadzić do poważnych następstw zdrowotnych.

Główne korzyści dla pacjenta:

 • poczucie bezpieczeństwa poprzez ciągłą diagnostykę pracy serca - pomiar ciśnienia, pulsu.
 • po incydentach kardiologicznych - możliwość bezpieczniejszej kontynuacji leczenia w warunkach domowych.
 • możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji w razie nieprawidłowości, przez system alarmów i powiadomień.
 • nadzór (opcjonalnie) centrum ratownictwa medycznego i monitoringu wykwalifikowanych ratowników medycznych, lekarzy kardiologów działających w ramach certyfikowanych podmiotów medycznych
 • wykrywanie upadku np. w razie zawału i lokalizacji pacjenta
 • możliwość nawiązania połączenia z pacjentem przez opaskę przez zespół ratownictwa lub osobę bliską
 • pomiar dotlenienia (saturacji) 
 • przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy przez samego pacjenta
Usługi na POChP

 

POChP należy traktować jak chorobę ogólnoustrojową. Badania pokazują, że POChP zwiększa ryzyko zawału serca, udaru, osteoporozy, nadciśnienia tętniczego i wielu innych chorób. ”

Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal 

Opaski LOCON – bezpieczeństwo, na które zasługujesz

W przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc konieczny jest stały monitoring poziomu tlenu we krwi (saturacja), badania spirometryczne i nadzór i prowadzenie pacjenta przez lekarza pulmonologa. Klasyczne pulsoksymetry (urządzenia do mierzenia saturacji) zakłada się na palec dłoni. Wskazują one poziom nasycenia od 1-100%. Opaska Locon mierzy saturacje monitorując stan zdrowia chorego, w razie nieprawidłowości, przy usłudze zdalnego monitoringu, Centrum Ratownictwa i Monitoringu może natychmiast reagować.

Wskazane funkcjonalności są dostosowane do osób z chorobami płuc wymagającymi ciągłego monitoringu, mierzenia saturacji. Opaska Locon umożliwia opcjonalnie Centrum Ratownictwa i Monitoringu nadzór nad pacjentem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

O chorobie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Szacuję się, że na przewlekłą obturacyjna choroba płuc (POChP) choruję w Polsce ponad 2 miliony osób. Zajmuje ona trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów, zaraz po chorobach sercowo-naczyniowych i nowotworach. 

POChP jest jest chorobą, która przez wiele lat przebiega bezobjawowo. Pacjenci zgłaszają się do lekarza zbyt późno, najczęściej w przypadku duszności, gdy choroba jest już na bardzo zaawansowanym stadium rozwoju. Istotnym jest, aby regularni badać płuca np. poprzez sprawdzanie saturacji, wykonać bezbolesne badanie spirometryczne. Jest to jedno z ważniejszych badań czynnościowych układu oddechowego, które pozwala na ocenę płuc – sprawdza się objętość powietrza wydychanego i wdychanego.

POChP to choroba “palaczy”, gdyż szacuje się, że stanowią one około 85-90% pacjentów. Głównym objawem jest kaszel, często poranny) utrzymujący się bez przyczyny np. bez infekcji górnych dróg oddechowych. W trakcie, kiedy choroba postępuje, pacjenci coraz częściej odczuwają duszności, także zmęczenie przy relatywnie niewymagających dużego wysiłku czynnościach życia codziennego. Przy zaawansowanym stadium choroby POChP, chorzy mają problem nawet przy najmniejszym wysiłku fizycznym. Ta przewlekła przypadłość zwiększa ryzyko częstszych infekcji, zapalenia płuc, oskrzeli, doprowadzając w skrajnych przypadkach do śmierci pacjenta.

 

Główne korzyści dla pacjenta

 • poczucie bezpieczeństwa poprzez ciągłą diagnostykę pracy płuc - saturacji (pulsoksymetr), ciśnienia krwi, pulsu.
 • po sytuacji zaawansowania choroby, możliwość bezpieczniejszej kontynuacji leczenia w warunkach domowych.
 • możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji w razie nieprawidłowości, przez system alarmów i powiadomień.
 • nadzór (opcjonalnie) centrum ratownictwa medycznego i monitoringu wykwalifikowanych ratowników medycznych, lekarzy pulmonologów działających w ramach certyfikowanych podmiotów medycznych
 • wykrywanie upadku np. w razie zasłabnięcia, także z powodu niewystarczającej ilości tlenu we krwi
 • natychmiastowa lokalizacji pacjenta
 • możliwość nawiązania połączenia z pacjentem przez opaskę przez zespół ratownictwa lub osobę bliską
 • przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy przez samego pacjenta
Usługi na Alzheimera

 

Im wcześniej pacjent wie i zdaje sobie sprawę, że choroba będzie postępowała a wraz z nią będzie spadała jego sprawność intelektualna, zaburzenia funkcji poznawczych, tym ma większą możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących jego życia i życia jego bliskich ”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabrylewicz  (źródło: Rynek Zdrowia)

Opaski LOCON – bezpieczeństwo, na które zasługujesz

Wskazany, niekiedy konieczny jest stały monitoring stanu zdrowia, ale także lokalizacja pacjenta. Opaska Locon mierzy parametry życiowe takie jak nadciśnienie, saturację, temperaturę, puls, ale także umożliwia pełen nadzór nad lokalizacją, wskazywanie stref, po których przekroczeniu bliscy lub opiekunowie są informowani o jej opuszczeniu przez podopiecznego.

Wskazane funkcjonalności są dostosowane do osób starszych,  wymagającymi nadzoru, lokalizacji i monitoringu stanu zdrowia.

O chorobie

Alzheimer to nieuleczalna i postępująca choroba dotycząca zwyrodnienia układu nerwowego powodująca ogólne otępienie. Alzheimer dotyka głównie osoby starsze po 65 roku życia, choć bezobjawowo może rozwijać się już kilkanaście lat wcześniej. Najczęstszym objawem jest ograniczenie sprawności umysłowej. Pacjenci mają problem z zapamiętywaniem, kłopoty z mową, problemy z logicznym myśleniem.  Z czasem prowadzi do istotnych ograniczeń w wykonywaniu codziennych czynności, pacjenci nie poznają bliskich, nie orientują się w czasie i przestrzeni, w której przebywają, co jest następstwem zanikania mózgu, co potwierdzają badania tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI).

Przyczyny choroby nie są znane, wskazuję się, że podłoże Alzheimera jest genetyczne. Wskazuje się czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Są to:

 • wiek — powyżej 65 roku życia
 • płeć — kobiety częściej zapadają na tę dolegliwość
 • choroba u członka rodziny (w szczególności rodziców, dziadków)
 • cukrzyca
 • mutacja genetyczna (rodzinna postać Alzheimera) 
 • brak wykształcenia 

Objawy choroby są różne, zależnie od etapów jej rozwoju. Następstwem choroby jest otępienie, o którym możesz przeczytać tutaj.

Główne korzyści dla pacjenta

 • poczucie bezpieczeństwa poprzez monitoring stanu zdrowia, 
 • lokalizacja pacjenta, w tym wskazywanie stref, w których powinien przebywać,
 • możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji w razie opuszczenia strefy, przez system alarmów i powiadomień, lokalizacji
 • nadzór (opcjonalnie) centrum ratownictwa medycznego i monitoringu wykwalifikowanych ratowników medycznych, lekarzy specjalistów działających w ramach certyfikowanych podmiotów medycznych
 • wykrywanie upadku, 
 • możliwość nawiązania połączenia z pacjentem przez opaskę przez zespół ratownictwa lub osobę bliską,
 • przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy przez samego pacjenta
Usługi na Parkinsona

 

Im wcześniej pacjent wie i zdaje sobie sprawę, że choroba będzie postępowała a wraz z nią będzie spadała jego sprawność intelektualna, zaburzenia funkcji poznawczych, tym ma większą możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących jego życia i życia jego bliskich ”

Opaski LOCON – bezpieczeństwo, na które zasługujesz

Wskazany, niekiedy konieczny jest stały monitoring stanu zdrowia, ale także lokalizacja pacjenta. Opaska Locon mierzy parametry życiowe takie jak nadciśnienie, saturację, temperaturę,  puls, ale także umożliwia pełen nadzór nad lokalizacją, wskazywanie stref, po których przekroczeniu bliscy lub opiekunowie są informowani o jej opuszczeniu przez podopiecznego. Opaska sygnalizuję także upadek pacjenta, sygnalizując opiekunom i/lub Centrum Ratownictwa i Monitoringu konieczność interwencji.

Wskazane funkcjonalności są dostosowane do osób starszych,  wymagającymi nadzoru, lokalizacji i monitoringu stanu zdrowia.

O chorobie

Choroba Parkinsona to zwyrodnienie struktur mózgu wywołane zanikiem komórek dopaminergicznych znajdujących się w mózgu, co skutkuję spowolnieniem ruchowym, sztywnością mięśni, drżeniem spoczynkowym, zaburzeniem chodu i postawy. Chorobą Parkinsona (ang, Parkinson’s Disease, PD) dotkniętych jest około 0,15 % populacji. Największy odsetek dotyczy osób po 70 roku życia – wg statystyk cierpi na nią około 2% osób w tym wieku, w większości mężczyźni. Mimo, że jest uważana za chorobę dotykającą osób starszych, średni wiek, w którym diagnozuje się pacjenta to 58 lat.

Proces neurodegeneracyjny w mózgu doprowadza do sytuacji, w której pacjenci wykazują objawy spowolnienia ruchowego, drżenia rąk, nóg, zaburzenia równowagi czy sztywności ciała. Choroba Parkinsona może rozwijać się latami. Objawy związane z układem ruchu pojawiają się już w bardzo zaawansowanym stadium.

Ze względu na stopień nasilenia objawów, choroba Parkinsona podzielona może być na 4 stadia.

Wyróżnia się 4 stadia choroby, podzielone ze względu na stopień nasilenia objawów:

 1. Okres prodromalny – występuje w pierwszym okresie choroby. Pacjent nie ma jeszcze zaburzeń ruchowych, ale pojawiają się niespecyficzne i trudne w diagnostyce tej choroby symptomy takie jak zaburzenia węchu, nastroju, problemy ze snem, zaparcia.
 2. Okres ruchowy wczesny – występuje po fazie prodromalnej. Pacjent wykazuję już charakterystyczne objawy związane z układem ruchu: drżenia rąk, nóg, przez co najczęściej w tym okresie stawiana jest diagnoza.  Osoby dotknięte chorobą Parkinsona mogą w okresie tym relatywnie dobrze odpowiadać na leczenie, które zazwyczaj ogranicza dolegliwości, a stan taki może utrzymywać się nawet do kilku lat.
 3. Okres zaawansowany – w okresie tym dochodzi do pogłębienia zaburzeń ruchowych, a pacjenci gorzej reagują na leczenie. Postępująca degeneracja mózgu nasila objawy.  Na tym etapie pojawiają się  wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, wielu pacjentów doznaje urazów w wyniku upadków. Okres ten daje także specyficzne objawy w zachowaniu pacjentów.
 4. Okres mocno nasilonych objawów – pacjenci w tym okresie mają najbardziej nasilone objawy chorobowe i nie są zdolni do samodzielnie funkcjonować, wykonywać czynności życia codziennego. Najczęściej chorzy leżą w łóżku lub wózku inwalidzkim,  leczeni są objawowo.

 

Główne korzyści dla pacjenta

 • poczucie bezpieczeństwa poprzez monitoring stanu zdrowia, 
 • lokalizacja pacjenta, w tym wskazywanie stref, w których powinien przebywać,
 • wykrywanie upadku, 
 • możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji w razie opuszczenia strefy, przez system alarmów i powiadomień, lokalizacji
 • nadzór (opcjonalnie) centrum ratownictwa medycznego i monitoringu wykwalifikowanych ratowników medycznych, lekarzy specjalistów działających w ramach certyfikowanych podmiotów medycznych
 • możliwość nawiązania połączenia z pacjentem przez opaskę przez zespół ratownictwa lub osobę bliską,
 • przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy przez samego pacjenta
Usługi na demencję

 

Około 50 procent chorych zdaje sobie sprawę z zaburzeń funkcji poznawczych, ale pozostałych należy przekonać do wizyty do specjalisty. ”

Prof. dr hab. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

Opaski LOCON – bezpieczeństwo, na które zasługujesz

Wskazany, niekiedy konieczny jest stały monitoring stanu zdrowia, ale także lokalizacja pacjenta. Opaska Locon mierzy parametry życiowe takie jak nadciśnienie, saturację, temperaturę, ale także umożliwia pełen nadzór nad lokalizacją, wskazywanie stref, po których przekroczeniu bliscy lub opiekunowie są informowani o jej opuszczeniu przez podopiecznego.

Wskazane funkcjonalności są dostosowane do osób starszych,  wymagającymi nadzoru, lokalizacji i monitoringu stanu zdrowia.

O chorobie

Demencja, czyli otępienie, jest wywołana chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu. Pacjentów cechują liczne zaburzenia: pamięci, orientacji, myślenia, liczenia, rozumienia, mówienia itp. Demencja starcza, czyli otępienie to najczęstsze zaburzenie funkcji poznawczych występujące u osób starczych. Jest ono związane z osłabienie sprawności funkcjonowania mózgu, a dokładniej pojawia się w wyniku zmniejszenia się ilości komórek nerwowych (choroba neurodegeneracyjna). Pacjent skarży się na zaniki pamięci, nie rozpoznaje osób, otoczenia, traci zdolność do wykonywania czynności życia codziennego. 

Początki choroby wiążą się głównie z utratą pamięci, w większości są bagatelizowane. Dopiero poważniejsze objawy i następstwa powodują niepokój, zwłaszcza wśród osób bliskich, obserwujących swoich rodziców, dziadków na codzień.  W skrajnych przypadkach demencji dochodzi do zaburzeń ruchowych, osoba taka może całkowicie zmienić swoje zachowanie, być agresywna, mimo że w codziennym życiu ją to nie cechowało, impulsywna, tracić kontakt z rzeczywistością. 

Wyróżniamy choroby, wchodzące w skład demencji:

Demencja, jako choroba neurodegeneracyjna, składa się głównie z choroby Alzheimera, Parkinsona i Picka, gdzie pierwsza z wymienionych stanowi około 50% przypadków. Niekiedy przyczyną demencji mogą być inne jednostki chorobowe, np guz mózgu, następstwo alkoholizmu, ale także uraz lu infekcję mózgu. 

Główne korzyści dla pacjenta

 

 • poczucie bezpieczeństwa poprzez monitoring stanu zdrowia, 
 • lokalizacja pacjenta, w tym wskazywanie stref, w których powinien przebywać,
 • możliwość podjęcia natychmiastowej reakcji w razie opuszczenia strefy, przez system alarmów i powiadomień, lokalizacji
 • nadzór (opcjonalnie) centrum ratownictwa medycznego i monitoringu wykwalifikowanych ratowników medycznych, lekarzy specjalistów działających w ramach certyfikowanych podmiotów medycznych
 • wykrywanie upadku, 
 • możliwość nawiązania połączenia z pacjentem przez opaskę przez zespół ratownictwa lub osobę bliską,
 • przycisk SOS umożliwiający wezwanie pomocy przez samego pacjenta
Produkty i usługi

Teleopieka na 6 mc
+ Opaska SOS Locon Life
+ Aplikacja
Monitoring zdrowia przez 180 dni + Opaska SOS Locon Life
Pakiet obejmujący całodobowe monitorowanie zdrowia bliskiego przez okres 6 miesięcy wraz z opaską SOS Locon Life
już od 75 zł /miesiąc
urządzenie: 399 zł / jednorazowo
Monitoring zdrowia przez 180 dni + Opaska SOS Locon Life
Wybieram pakiet teleopieki na 6 miesięcy
Teleopieka na 12 mc
+ Opaska SOS Locon Life
+ Aplikacja
Monitoring zdrowia przez 365 dni + Opaska SOS Locon Life
Pakiet obejmujący całodobowe monitorowanie zdrowia bliskiego przez okres 12 miesięcy wraz z opaską SOS Locon Life
już od 72 zł /miesiąc
urządzenie: 399 zł / jednorazowo
Monitoring zdrowia przez 365 dni + Opaska SOS Locon Life
Wybieram pakiet teleopieki na 12 miesięcy
Teleopieka na 6 mc
+ Opaska SOS Locon Life Plus
+ Aplikacja
Monitoring zdrowia przez 365 dni + Zegarek SOS Locon Life Plus
Pakiet obejmujący całodobowe monitorowanie zdrowia bliskiego przez okres 12 miesięcy wraz z Opaską SOS Locon Life Plus
już od 75 zł /miesiąc
urządzenie: 599 zł / jednorazowo
Monitoring zdrowia przez 365 dni + Zegarek SOS Locon Life Plus
Wybieram pakiet teleopieki na 6 miesięcy
Teleopieka na 12 mc
+ Opaska SOS Locon Life Plus
+ Aplikacja
Monitoring zdrowia przez 180 dni + Zegarek SOS Locon Life Plus
Pakiet obejmujący całodobowe monitorowanie zdrowia bliskiego przez okres 6 miesięcy wraz z Opaską SOS Locon Life Plus
już od 72 zł /miesiąc
urządzenie: 599 zł / jednorazowo
Monitoring zdrowia przez 180 dni + Zegarek SOS Locon Life Plus
Wybieram pakiet teleopieki na 12 miesięcy
Kontakt
Kontakt
Opis kontaktu

  Imię i nazwisko*
  Telefon*
  Email*
  Tytuł*
  Treść wiadomości*
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

  Zapewnij pacjentowi całodobową opiekę ratownika medycznego

  Zostaw swój numer, a przedstawimy Ci szczegóły innowacyjnej, zdalnej opieki kardiologicznej.